bildämnet - bedömning


Bedömning

I bildämnet övar vi fyra förmågor:
  • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Vi kan dela upp allt du gör i bildämnet i tre delar.

Produktion - du gör bilder
Process - hur du utvecklar ditt arbete
Reflektion - vad du tänker medan du arbetar och hur du utvärderar ditt arbete.

Om du vet många sätt att göra bilder så blir du bättre på att uttrycka dig.
Ju fler bilder du gör ju mer övar du och det ger resultat.
Ser du på mycket bilder OCH diskuterar dem med andra, så blir du bättre på att analysera och tolka och reflektera kring bildbudskap.
Ju mer du pratar bilder - ju bättre blir du på att kommunicera/undersöka dem...
Bilder föder bilder. Ju mer du arbetar med bild ju bättre idéer får du!

en bedömningsmatris som är formad som en cirkel där man på ett annat sätt, kanske enklare sätt, kan arbeta med just elevbedömning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar